Privacybeleid

Bij Knaek slaan we bepaalde gegevens van je op. We doen dit zodat we onze ledenadministratie op orde kunnen houden, maar ook om ervoor te zorgen dat onze dienst interessant blijft voor jou. In het onderstaande menu kun je o.a. zien wat we precies van je bewaren, waarom we dat doen en wat jij met die informatie kunt doen. Heb je vragen over ons privacy-beleid, wil je toestemmingsvoorkeuren wijzigen of wil je gebruik maken van je rechten maak dan gebruik van ons privacy-formulier.

Amsterdam, mei 2018

Ledenadministratie
Deze gegevens hebben we van je verkregen via het inschrijfformulier dat je hebt ingevuld. We hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst die we met je zijn aangegaan na te komen.

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum

Verbetering van ons aanbod aan jullie
Deze gegevens heb je ons gegeven via het inschrijfformulier of door de knaek-app te installeren. We gebruiken deze gegevens voor statistische doeleinden om te bepalen hoe we ons aanbod nog relevanter kunnen maken. We gebruiken deze gegevens niet individueel, maar als groep. Op het inschrijfformulier of tijdens de app-installatie heb je ons toestemming gegeven om je gegevens daarvoor te gebruiken. Je kunt deze toestemming altijd intrekken door middel van ons privacy-formulier.

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Studiestad
 • Onderwijsinstelling
 • Opleidingsniveau
 • Taalkeuze
 • Gegevens appgebruik

We willen jou direct bereiken met ons aanbod
Deze gegeven heb je ons gegeven via het inschrijfformulier of door de knaek-app te installeren. We gebruiken deze gegevens om jou op de hoogte te houden van ons actuele aanbod. Je hebt ons hiervoor toestemming gegeven op het inschrijfformulier of tijdens de app-installatie. Je kunt deze toestemming altijd intrekken door middel van ons privacy-formulier.

 • E-mailadres
 • Adres

Jouw gegevens geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Wel geven we ze door aan bepaalde partijen om te kunnen voldoen aan de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan. Ze worden uitsluitend uitgegeven voor gebruik binnen Nederland en uiteraard gaan we alleen in zee met organisaties die zich ook netjes houden aan de geldende privacy wetgeving.

Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP)
CJP geven wij bepaalde gegevens zodat je ook bij hen in de ledenadministratie staat. Bekijk hier het privacy-beleid van CJP.

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Onderwijsinstelling
 • Studiestad
 • Adres
 • E-mailadres

DBF
Dit is de partij die de CJP/Knaek passen drukt en naar je adres verzend. Hiervoor hebben ze een aantal gegevens van je nodig.

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Onderwijsinstelling
 • Studiestad
 • Adres

A & AK Kaiser
Dit is onze boekhouder. Zij regelen al ons betalingsverkeer zodat daar geen fouten in ontstaan. Hiervoor ontvangen zij bepaalde gegevens van jou.

 • Naam
 • Betalingsgegevens
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum

We streven er uiteraard naar om je gegevens niet langer te bewaren dan nodig is. Hieronder kun je lezen hoe lang we elk gegeven van je bewaren.

Ledenadministratie
Deze gegevens bewaren we van je zolang jij lid bent bij ons. Op het moment dat jij je lidmaatschap bij ons beëindigd bewaren we ze nog 14 maanden zodat we zeker weten dat je tot het eind van het lopende collegejaar gebruik kunt maken van de pas/app.

Verbetering van ons aanbod aan jullie
Deze gegevens bewaren we tot je de toestemming die je ervoor hebt gegeven intrekt

We willen jou direct bereiken met ons aanbod
Deze gegevens bewaren we tot je de toestemming die je ervoor hebt gegeven intrekt

Recht op inzage
Dit wil zeggen dat je te alle tijden een verzoek kunt indienen om in te zien welke gegevens wij van jouw verwerken en op welke manier we dit doen. Je kunt dat doen door gebruik te maken van ons privacy-formulier. Mits jouw identiteit kan worden vastgesteld zullen wij binnen 4 weken kosteloos voldoen aan dat verzoek. Je zult in schriftelijke vorm (digitaal) een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we van je verwerken.

Recht op beperking
Je hebt te alle tijden het recht om een tijdelijke stop op het verwerken van jouw gegevens te plaatsen. Bijvoorbeeld terwijl je een verzoek tot inzage hebt ingediend.

Recht op wijziging
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van je hebben te (laten) wijzigen als deze foutief zijn. Je kunt dit doen d.m.v. ons privacy-formulier.

Recht om vergeten te worden
In sommige situaties heb jij het recht om bepaalde persoonsgegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

 • Wanneer gegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je lidmaatschap beëindigd wordt.
 • Bepaalde gegevens worden verwijderd wanneer jij je toestemming intrekt om ze voor dat doel te gebruiken.
 • Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere doelen dan dat we ze verzameld hebben.

 • Je hebt een verplichting om je persoonsgegevens aan ons te geven op het moment dat je lid wilt zijn. Doe je dit niet dan kunnen wij je niet inschrijven als lid.
 • Je garandeert dat de door jou aan Knaek overhandigde persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van wijzigingen.
 • Om de app te kunnen gebruiken ben je verplicht je gegevens in te vullen, maar je kunt er voor kiezen om ons geen toestemming te geven die gegevens te gebruiken.
 • We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Wij doen altijd onze uiterste best om jouw gegevens in lijn met de AVG te behandelen. Als je een klacht hebt over de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens of de rechten die je hebt, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Zo af en toe zullen we ons privacybeleid aanpassen. Check daarom regelmatig op deze pagina om te kijken of er iets veranderd is.